Ценовници

2 августа, 2021

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада од 09. октобра 2020. године

Одлука НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 13301/1 од 28.августа. 2020. године о утврђивању цена услуга, сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада

Врсте корисника услуга цене без ПДВ-а ПДВ 10% цене са ПДВ-ом
а за домаћинства по м2 6,00 0,60 6,60
б за остале кориснике по м2 15,00 1,50 16,50
в самосталне делатности плаћају паушално изношење комуналног отпада, према површини пословног простора до 30м2 по следећим групама:
I видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и атељеи, хемијско чишћење, оптичари и сл. 1.070,00 107,00 1.177,00
II агенције, трговина непрехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фото-копирнице и сл. 1.390,00 139,00 1.529,00
III забавне игре, спортске кладионице, теретане и сл. 1.700,00 170,00 1.870,00
IV трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице, приватне ординације, козметични салони, сервиси за возила и др. сервиси, столарске, браварске, лимарске и др. занатске услуге, пекаре, бурекџинице, обућари, ТВ сервиси, фризери, ташнери, посластичарнице, рибарнице исл. 2.010,00 201,00 2.211,00
г преко 30м2 плаћају паушални износ утврђен под тачком „В“ и додатно за површину изнад 30м2 23,64 2,36 26,00
д цене за пијаце – тржнице по м2 23,64 2,36 26,00