Чишћење нелегалне депоније у улици Вука Врчевића

8 октобра, 2018

У сарадњи са Скупштином града Београд ЈКП „Градска чистоћа“ дана 08. октобра 2018. године организовало је велику акцију чишћења „дивље“ депоније у улици Вука Врчевића, испод Панчевачког моста.

Са ове локације однето је преко 200 кубика грађевинског шута, кабастог и комуналног отпада, а у санирању ове депоније учествовало је осам радних машина нашег предузећа. Симптоматично је да се на овој локацији због несавесних грађана који на недозвољен начин избацују шут и друге врсте отпада, после одређеног времена ствара поново „дивља“ депонија.

Морамо још да истакнемо да у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине ЈКП „Градска чистоћа“ просечно годишње однесе између 10 и 15.000 кубика шута са „дивљих“ депонија на територији града Београда.