Чишћење снега

16 јануара, 2018

Обзиром да се налазимо у зимском периоду, желимо да обавестимо суграђане да радници ЈКП „Градска чистоћа“ обављају посао пуним капацитетом и чисте град од снега како би олакшали како проходност пешацима, тако и неометано кретање саобраћаја.

Такође би хтели да посетимо суграђане да ЈКП „Градска чистоћа“ уклања снег и лед само са следећих јавних површина:

  • пешачких зона,
  • пешачких прелаза и пасарела,
  • јавних степеништа,
  • тротоара ширих од 5 м рачунајући од регулационе линије објекта,
  • тротоара испред пешачких прелаза из пролаза,
  • са уличних сливника.

За уклањање снега и леда са осталих јавних површина одговорни су непосредни корисници тих површина. Уклањање снега и леда са тротоара испред, између и око стамбених зграда, испред пословних зграда и пословних просторија, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта обезбеђују и одговорна су правна и физичка лица која користе те објекте, односно земљиште. Желимо да искористимо прилику и замолимо наше суграђане да нам помогну и редовно чисте снег са површина које су у њиховој надлежности и посипају сољу како би спречили стварање леда.