BEER FEST 2018.

27 августа, 2018

ЈКП „Градска чистоћа“ активно је учествовало у организацији на већ традиционалној манифестацији BEER FEST 2018 која је одржана од 15. do 19. августа 2018. године. Из године у годину све је више људи који посећују фестивал BEER FEST, а самим тим повећавају се активности које се постављају пред Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“. Чистоћа се потрудила да својим максималним залагањем и трудом а у својој делатности испуни све задате циљеве који су стављени пред њу.

 

На овогодишњем BEER FESTU сакупљено је три пута више рециклажног отпада него прошле године, што потврђује чињеницу да је све већи број суграђана који воде рачуна о заштити животне средине.

По завршетку фестивала BEER FEST 2018 прикупљено је укупно 27.924 килограма рециклажног отпада.
Прикупљени отпад:
1. МЕТ амбалажа-лименке – 4.227 кг или 253.620 комада
2. ПЕТ амбалажа – 647 килограма или 16.822 комада
3. Картон и отпадни папир – 1.600 килограма.
4. Стаклена амбалажа – 220 килограма.
5.  Фолија, најлон – 230 килограма.
6. ПДФ – 21.000 килограма.

Посебно истичемо да је ЈКП „Градска чистоћа“ као и сваке године, током трајања фестивала који је окупио више хиљада људи, своје свакодневне активности извршавала на константно високом нивоу.