Категорија: Јавне набавке

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2024. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2024. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2024. годину Друга измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2024. годину Трећа измена Плана јавних набавки ЈКП…
17 јануара, 2024
Сазнајте више

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљањa писaних понуда за отуђење/продају покретних ствари- расходованих артикала у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Модел уговора о купопродаји 2023 Спецификација 1,2 и 3 Образац понуде спецификације 1 Образац понуде спецификација 2 Образац понуде спецификација 3 Образац структуре цена спецификација 1 Образац структуре цена спецификација 2 Образац структуре цена спецификација 3 Јавни оглас 2023 Извештај…
31 маја, 2023
Сазнајте више

Одлука о другој измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ број 11562/9 од 24.07.2020. године

Одлука о другој измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних…
17 марта, 2023
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2023. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2023. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2023. годину Друга измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2023. годину Трећа измена Плана јавних набавки ЈКП Градска…
18 јануара, 2023
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- РАСХОДОВАНИХ АРТИКАЛА ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД Јавни оглас Модел уговора Образац понуде спецификација 1 Образац понуде спецификација 2 Образац понуде спецификација 3 Образац структуре цена спецификација 1 Образац…
25 маја, 2022
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину Prva izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu - 28.02.2022. Druga izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu - 15.06.2022. Treća izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu - 29.07.2022. Četvrta izmena i dopuna…
26 јануара, 2022
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ДРУГОГ КРУГА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА- ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

Јавни оглас Модел уговора Образац пријаве Спецификације
12 фебруара, 2021
Сазнајте више

ЦЈН 5/20: Свеже месо, обликована у три партије

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Линк ка Порталу јавних набавки РС  Обавештење о закљученом уговору- партија 2  
5 фебруара, 2021
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину - 29.01.2021. Друга измена плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину - 29.03.2021. године Трећа измена плана јавних…
28 јануара, 2021
Сазнајте више

Одлука о измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП Градска чистоћа Београд – 11562/9 од 24.07.2020. године

Одлука о измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања 719/3 од 22.01.2021. године
26 јануара, 2021
Сазнајте више

ЦЈН 13/20: Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Линк ка Порталу јавних набавки РС Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Обавештење о закљученом уговору
14 јануара, 2021
Сазнајте више

ЦЈН 11/20: Млеко и млечни производи, обликована у три партије

Линк ка Порталу јавних набавки РС  Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Обавештење о закљученом уговору, патија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3  
14 јануара, 2021
Сазнајте више