Категорија: Услуге

Изнајмљивања контејнера за шут

Правним и физичким лицима нудимо могућност изнајмљивања металних контејнера за одлагање грађевинског шута, запремине 5м3. За изнајмљивање контејнера можете се обратити погону Отпад, позивањем телефонског броја 011 3314 090 сваког радног дана од 06.00 до 14.00 часова. Како би се…
16 јануара, 2019
Сазнајте више

Пражњење септичких јама

Услугу чишћења септичких јама за домаћинства у насељима која нису прикључена на градску канализациону мрежу у оквиру је основне деланости ЈКП „Градска чистоћа“. Уз помоћ специјалних, вишенаменских возила, која истовремено празне јаме и односе фекалне материје, екипе ЈКП „Градска чистоћа“…
16 јануара, 2019
Сазнајте више

Бесплатно одношење кабастог отпада

Традиционално сваког првог викенда у месецу, већ дужи низ година, ЈКП „Градска чистоћа“ спроводи акцију бесплатног одношења кабастог отпада са београдских улица. Током акције суграђани непотребне кабасте ствари могу да оставе поред контејнера, одакле их екипе ,,Чистоће” уклањају. Приоритет у…
16 јануара, 2019
Сазнајте више

Џакови за шут

Услед све веће урбанизације града генерише се већа количина шута и грађевинског отпадног материјала, чијим контролисаним одлагањем постижемо виши ниво одржавања комуналне чистоће града Београда. ЈКП „Градска чистоћа“ спроводи акцију у којој физичким лицима обезбеђује џакове за шут са услугом…
16 јануара, 2019
Сазнајте више