ЈНМВ 150/2018: Радионичка опрема

29 новембра, 2018

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда

29.11.2018. Позив за подношење понуда

29.11.2018. Конкурсна документација

04.12.2018. Одговор на питање

10.12.2018. Одговор на питање и измена конкурсне документације

10.12.2018. Партија 11 – Измењена техничка спецификација

10.12.2018. Партија 11 – Измењен Образац структуре цене

10.12.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.12.2018. Одговор на питање

25.12.2018. Одлука о обустави, партија 3

25.12.2018. Одлука о обустави, партија 5

25.12.2018. Одлука о обустави, партија 8

25.12.2018. Одлука о обустави, партија 10

31.12.2018. Одлука о обустави, партија 1

31.12.2018. Одлука о додели уговора, партија 2

31.12.2018. Одлука о додели уговора, партија 4

31.12.2018. Одлука о додели уговора, партија 6

31.12.2018. Одлука о додели уговора, партија 7

31.12.2018. Одлука о додели уговора, партија 9

31.12.2018.  Одлука о додели уговора, партија 11

03.01.2019. Обавештење о обустави, партија 3

03.01.2019. Обавештење о обустави, партија 5

03.01.2019. Обавештење о обустави, партија 8

03.01.2019. Обавештење о обустави, партија 10

10.01.2019. Обавештење о обустави, партија 1

22.01.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2

22.01.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4

22.01.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 6

22.01.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 11

25.01.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 9

04.02.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 7