О.П. 17/2019:Техничка уља и мазива;

17 априла, 2019

обавештење о закљученом уговору, партија 4

Линк ка порталу јавних набавки Града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна докумантација

Одговори на питања и измена КД 24.04.2019

Одговор на питање бр. 60/8 од 08.05.2019.године

Одговор на питање број 60/10 од 10.05.2019. године

Одговори на питање и измене кд. 60/16 од 15.05.2019.године

Коригована техничка спецификација за партију број 6

Кориговани образац структуре цена за партију број 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење бр. 60/21 од 20.05.2019.године

Кориговани образац структуре цена за партију број 4 од 20.05.2019.године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 20.05.2019.године

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додлеи уговора партија 2

Одлука о додлеи уговора партија 3

Одлуак о додели уговора партија 4

Одлука о додлеи уговора партија 5

Одлука о додлеи уговора партија 6

обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 3

обавештење о закљученом уговору, партија 4

обавештење о закљученом уговору, партија 5

обавештење о закљученом уговору, партија 6