О.П. 24/2019: Полуфабрикати црне и обојене металургије

6 маја, 2019

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

одговор на питање и измене 14.05.2019.године

Коригована техничка спецификација за партију број 4

Кориговани образац структуре цена за партију број 4

Одговор на питања и измене број 74/12 од 20.05.2019. године

Коригована Техничка спецификација- за партију број 4

Кориговани Образац структуре цена- за партију број 4

Одговори на питања бр.74/15 од 29.05.2019. године

Одговор на питање и измене КД 05.06.2019.године

Коригована техничка спецификација з апартију број 6

Кориговани образац структуре цена за партију број 6

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор бр.74/26 од 10.06.2019. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена КД 11.06.2019.године

кориговани образац структуре цена за партију 6

Izmena KD Korigovana tehnička za partiju broj 1

Korigovana tehnička za partiju broj 3

Korigovani obrazac strukture cena partija 1

Korigovani obrazac stukture cena za partiju 3

Obaveštenje o produženju roka 12.06.2019

Одлука о обустави поступка- партија 1

Одлука о додели уговора- партија 2

Одлука о додели уговора- партија 3

Одлука о додели уговора- партија 4

Одлука о додели уговора- партија 5

Одлука о додели уговора- партија 6

Решење о исправци техничке грешке у Одлуци о додели уговора за партију 6

Обавештење о закљученом уговору- партија 4

Обавештење о закљученом уговору- партија 3

Обавештење о закљученом уговору- партија 5

Обавештење о закљученом уговору- партија 6

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2