O.P. 45 /2017-Филтери за сва возила, комуналне надградње,…

5 децембра, 2017

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одговори на питања 28.07.2017

7Одговори на питања 07.08.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 07.08.2017.

Коригована техничка спецификација партија 3

Коригована техничка спецификација партија 4

Кориговани Образац структуре цене, партија 3

Кориговани Образац структуре цене партија 4

Обавештење о поднетом ЗЗП

Обавештење о донетом Решењу РКЗЗП

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Коригована конкурсна документација

Одговори на питања бр.175/31 од 22.01.2018. године

Одговор на питање број 175/34 од 23.01.2018. године и измене конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор 25.01.2018

Одговори на питања бр. 175/39 од 29.01.2018.

Одлука о додели уговора, партија 1 – 20.02.2018.

Одлука о додели уговора, партија 2 – 20.02.2018.

Одлука о додели уговора, партија 3 – 20.02.2018.

Одлука о додели уговора, партија 4 – 20.02.2018.

Одлука о делимичном поништењу поступка за партију 1

решење о исправци грешке за парију 2

Одлука о додели уговора након делимичног поништења партија 1

Обавештење о закљученом уговору- партија број 3

Обавештење о закљученом уговору- партија број 4

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -за партију број 1 бр. 175/64-1 од 19.03.2018.године

Обавештење о закљученом уговору- партија број 2

Oбавештење о донетом Решењу Републичке Комисије за заштиту права

Odluka o dodeli ugovora nakon delimičnog poništenje partija 1

Обавештење о закљученом уговору- партија 1