Планиране активности за 01. јул 2020. године

1 јула, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 01. јула 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Дејана Смиљковића, Јабучки рит.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земински пут, Бродарска, Старо сајмиште испод газеле, Садика Рамиза.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Станка Пауновића, Генерала Згоњанина, Краљице Јелене.