Планиране активности за 01. октобар 2019. године.

1 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 01. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Звездара: улице Вучићев пролаз, Живка Давидовића и Пљевљанска;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Панчевачки пут и Заге Маливук;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Пролећна, Јунска, Војводе Степе угао са Ружином, Окретница 33, Топола;