Планиране активности за 03. Март 2020. година.

3 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 03. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Котежки пут и Рибарска;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут и Светозара Папића;