Планиране активности за 03. септембар 2019. године.

3 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 03. септембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Београдска, Жарка Зрењанина и Беле Бартока;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Часлава Вељића, Момчила Чедића и Шавничка;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пружни пут, Курирска, угао Херцеговачке и Железничке;