ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 04/12/2019

4 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 04. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Нине Кирсанове – дуж саобраћајнице;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Котежки пут, Рибарска и Угао 3 и 7 Сутјеске;

Погон Вождовац
Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Тузланска и Трепчанска;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Гандијева, Виноградска, Срђана Алексића и Бежанијских илегалаца;