Планиране активности за 04. фебруар 2021. године

4 фебруара, 2021

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 04. фебруара 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Заге Маливук;

• Погон Вождовац
-Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Раковица
-Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Летићева, Патријарха Јоаникија, Расинска;

• Погон Нови Београд

-Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;

• Погон одвоза и депоновања фекалних материја

-Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.