ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 04. ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ

4 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 04. јул 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац : улице Војводе Степе – окретница 33, Милисава Ђуровића, Јунска, Топола, Авалски пут, Иванке Муачевић, Булевар Пеке Дапчевића, Мокролушка и Трешња – насеље Трише Кацлеровића;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица : улице Славка Родића, Ђује и Драгољуба, Нићифора Нинковића и Петра Коњовића;