Планиране активности за 04. септембар 2019. године.

4 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 04. септембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Пакрачка, Азањска, угао 3. и 7. Сутјеске;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улица Грачанска;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле и Садика Рамиза;

5. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Јована Туцакова, Олге Петров и Пружни пут;