ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 05/02/2020

5 фебруара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 05. фебруара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Заге Маливук и Панчевачки пут;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Чукарица
– Бесплатно сакупљање и одношење кабастог отпада насеље – Сремчица;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Данила Лекића, Драгише Брашована, Партизанске авијације, Исмета Мујазиновића Грчка, Срђана Алексића и Сурчинска;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Луке Војводића, Миљаковачке стазе и Гочка;