Планиране активности за 05. јануар 2023. године

5 јануара, 2023

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 05. јануара 2023. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Војводе Степе, Ружа,  Булевар Пеке Дапчевића, Јунска, Радомира Марковића, Поток, Иванке Муачевић, Јакова Галуса, Топлички вис;

• Погон Раковица

– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, Миљаковачке стазе, Бахтијара Вагабзаде ;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза ;

• Погон одвоза и депоновања фекалних материја

– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.