ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 05. ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ

5 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 05. јул 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

  1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;
  2. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Савска, Момчила Чедића, Водоводска бр. 177 и Милорада Ћирића;
  3. Уклањање дивљих депонија на ГО Звездара: улице Светог Николе, Трнавска, Босутска, Воје Вељковића, Љубише Миодраговића, Михајла Тодоровића, Ребеке Вест и Медаковић III – окретница тролејбуса 29;