Планиране активности за 05. јун 2019. Године

5 јуна, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 05. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Угао 3. и 7. Сутјеске и Заге Маливук;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пружни пут и Јована Стојсављевића;