Планиране активности за 05. март 2020. година.

5 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 05. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Заге Маливук и Панчевачки пут;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Иванке Муачевић, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковић, Мокролушка, Пролећна, Ђакона Авакума и Ламеле Бањица;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Стојана Јанковића, Бахтијара Вагабзаде, Луке Војводића и Расинска;