ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 06/01/2020

6 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 06. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
-Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).
• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Сланачки пут и Вишњички венац.
.• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.
• Погон Чукарица
– Акција бесплатног сакупљања и одношења кабастог отпада насеља – Умка, Велика Моштаница, Руцка и Остружница.
• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пазовачки пут и Војни пут.
.• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бежанијских илегалаца, Грчка, Срђана Алексића, Сурчинска, Власинска, Голубиначка, Обреновачка, Виноградска, Новобеоградских градитеља и 11.Априла.