ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 06/05/2020

6 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 6. маја 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Михајла Шолохова, ЈНА

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Раковица
– Ванредне активности на укланјанју разног отпада на следећим локацијама: Бахтијара Вагабзаде, Миле Димић, Снежане Хрепевник.