Планиране активности за 06. август 2020. године

6 августа, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 06. августа 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Блок Сутјеска и Бранка Момирова;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница аутобуса 33, Браће Јерковића, Пролећна, Топола, Мокролушка, Радомира Марковића, Гостиварска, Милана Распоповића, Милана Распоповића и Ђакона Авакума;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Велизара Станковића, Варешка, Грегорчићева и Матије Гупца;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле и  Садика Рамиза;