Планиране активности за 07. август 2019. године.

7 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 07. август 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Угао 3 и 7. Сутјеске и Јовице Васиљевића.;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Нићифора Нинковића и Патријарха Павла.;