Планиране активности за 08. јануар 2020. године.

8 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 08. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бахтијара Вагабзаде, Миљаковачке стазе и Патријарха Јоаникија;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Небојше Поповића, Беле Бартока и ЈНА;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бродарска, Садика Рамиза, Старо сајмиште испод Газеле, Савски насип, Булевар Милутина Миланковића и Виноградска;