Планиране активности за 08. октобар 2019. године.

8 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 08. октобра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Ратка Ресановића, Часлава Вељића и Момчила Чедића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Бродарска, Садика Рамиза, Старо сајмиште испод Газеле и Виноградска;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пружни пут, Светозара Папића и Војни пут;