Планиране активности за 10. јул 2019. године.

10 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 10. јул 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула : улице Угао 3 и 7. Сутјеске и Небојше Поповића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица : улице Часлава Вељића, Момчила Чедића, Ратка Ресановића и Водоводска број 177;