Планиране активности за 10. септембар 2020. године

10 септембра, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 10. септембара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Вука Врчевића.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница аутобуса 33, Браће Јерковића, Пролећна, Топола, Мокролушка, Божићна, Милана Распоповића, Радомира Марковића, Елизабете Хатон.

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза.

• Погон Чукарица
– Акција бесплатног сакупљања и одношења кабастог отпада насеље – Железник.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: 11. Крајишке дивизије, Милорада Драшковића, Вељка Рамадановића, Годоминска.

• Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.