ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 11/12/2019

11 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 11. децембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Дејана Смиљковића и Јабучки рит;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: 17. Октобра, Првобораца и Видиковачки венац;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бежанијских илегалаца, Срђана Алексића, Власинска, Сурчинска и Виноградска улица;

• Погон Чукарица
– Акција бесплатног прикупљања и одношења кабастог смећа- насеље Сремчица;