Планиране активности за 11. јул 2019. године.

11 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 11. јула 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Милана Зечара и Бољетинска;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Воjводе Степе – окретница 33, Милисава Ђуровића, Јунска, Топола, Авалски пут, Иванке Маучевић, Булевар Пеке Дапчевића, Мокролушка и Радомира Марковића;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Едварда Грига, Нићифора Нинковића, Бахтијара Вагабзаде и Миљаковачке стазе;