Планиране активности за 11. март 2020. година.

11 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 11. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Заге Маливук и Панчевачки пут;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Славка Миљковића, Луке Војводића и Суседградска;