Планиране активности за 11. септембар 2019. године.

11 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 11. септембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Панчевачки пут и Заге Маливук;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице у насељу Бели Поток;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Трстењакова, Матије Губца и Железничка;