Планиране активности за 13. август 2019. године.

13 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 13. августa 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улица Пружни пут, Курирска, Ђорђа Лобачевића, Јована Туцакова и Јеремије Станојевића;