Планиране активности за 14. Октобар 2021. године

14 октобра, 2021

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 14. октобра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град

  • Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Вождовац

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Јунска, Пролећна, Стара, Иванке Муачевић, Елизабете Хатон, Радомира Марковића, Сињска, Светомира Белића Белке, Топола;

Погон Нови Београд

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска,Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;

Погон Раковица

  • Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Миљаковаћке стазе, Ослобођења, Бахтијара Вагабзаде;

Погон одвоза и депоновања фекалних материја

  • Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.