Планиране активности за 15. октобар 2019. године

15 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 15. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Јовице Васиљевића и Пакрачка;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Боривоја Стевановића, Скендера Куленовића, Браће Срнић, Николе Ђурковића, Генерала Љубомира Миљковића, угао војводе Степе и Босе Милићевић;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Саре Бернар, Стевана Филиповића и Дворжакова;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Насеље Петровчић и Сурчин;

Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пружни пут, Светозара Папића, Војни пут, Бачки Иловик и Пазовачки пут – Депонија;