ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 17/07/2019

17 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 17. jула 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: Улица Часлава Вељића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Нићифора Нинковића и Расинска;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Исмета Мујезиновића, Срђана Алексића, Др. Ивана Рибара и Виноградска;