Планиране активности за 17. децембар. 2019. године

17 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 17. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Саве Ковачевић и ЈНА;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Пружни пут и Курирска;