Планиране активности за 17. Март 2020. година.

17 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 17. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, део Ослобођења и Милене Павловић Барили;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Зрењанински пут и Јовице Васиљевића;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Старо сајмиште, Бродарска, Зарија Вујошевића и Садика Рамиза;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама:
Курирска и Пружни пут;