Планиране активности за 17. октобар 2019. године

17 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 17. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Вишњичка и Сланачки пут;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Војводе Степе окретница 33, Јунска, Авалски пут, Иванке Муачевић, Булевар Пеке Дапчевића, Пролећна, Браће Јерковића, Радомира Марковића, Мокролушка, Војводе Степе – Кумодраж, Елиза Хатон и Бране Ћосића;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Боре Радојевић и Савска бб;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Опленачка, Гочка, Бахтијара Вагабзаде и Миљаковачке стазе;

6.Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улица Виноградска;