Планиране активности за 18. јануар 2020. године.

18 фебруара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 18. фебруара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Нићифора Нинковића, Миљаковачке стазе, Годоминска и Патријарха Јоаникија;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Грге Андријановића, Валетинска и Пакрачка;