Планиране активности за 18. јун 2020. године

18 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 18. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница аутобуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Топола, Радомира Марковића, Ламеле Бањица, Иванке Муачевић, Милисава Ђуровића, Трешња – окретница.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Милорада Драшковића, Пере Велимировића, 11. Крајишке дивизије.

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Миријевско брдо, Михајла Еминескуа.