Планиране активности за 18. октобар 2019. године.

18 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 18. октобра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Звездара: улице Светозара Радојчића, Михајла Тодоровића, Љубише Миодраговића, Милана Гроле, Неродинска и Гробљанска;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Сутјеска, Рибарска и Котешки пут;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Бродарска, Старо сајмиште, Садика Рамиза, Зарија Вујошевића, Славка Сландера, Старо сајмиште испод Газеле;