Планиране активности за 18. септембар 2019. године

18 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 18. септембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Дејана Смиљковића и Небојше Поповића;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Бањички пут, Славољуба Вуксановића и Делови;