Планиране активности за 20. август 2019.године

20 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 20. августа 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Вишњичка и Мирјевско брдо;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Курирска, Сењска, Пазовачки пут и Пружни пут;