Планиране активности за 20. децембар. 2019. године

20 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 20. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Товилиште и Дејана Смиљковића;

Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Воје Вељковића, Љубише Миодраговића, Ребеке Вест, Михајла Тодоровића и Светог Николе;

Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177 и Савска бб;