Планиране активности за 21. август 2019. година

21 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 21. августа 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Мали Лесковац, Корнатска и Зрењанински пут;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Бахтијара Вагабзаде и Нићифора Нинковића;