Планиране активности за 23. април 2020. годинe

23 априла, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 23. априла 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Дејана Смиљковића, Ковилово, Јабучки рит.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Радомира Марковића, Ламеле Бањица.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Едварда Грига, Милице Српкиње, Николе Мараковића, Стевана Опачића.

Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.